понеделник, май 08, 2006

Класически вълнения

По доста заобиколен път вчера до мен достигна една дискусия, която ме настъпа по позабравен мазол - случващото се и неслучващото се в класическата гимназия НГДЕК "Константин Кирил Философ". Бих могла да бъда окачествена като невъзпитан възпитаник на гимназията, тъй като нито храня традиционния класически шовинизъм, нито се свеня да критикувам училищната политика, нито ходя по училищните празници, нито принадлежа към някоя от сплотените класически колегии. Но въпреки всичко както всеки друг, получил заветния пръстен при дипломирането си, аз също се чувствам дълбоко свързана с училището - за добро или за лошо. Така че тази дискусия не може да ми бъде безразлична.

Най-напред няколко думи за участниците в тази дисукусия. Преди около месец и половина Николай Гочев, възпитаник на Класическата гимназия, понастоящем виден елинист, преводач и преподавател в катедрата по Класическа филология на СУ "Климент Охридски" в своя "Internet медийна изява" (точното място на публикацията засега ми е неизвестно) отправя доста люти критики към ръководството на НГДЕК. Трябва да призная, че името ми беше абсолютно непознато. Прекарах в катедрата по Класическа филология не повече от два месеца преди повече от пет години и оттогава по личен избор нямам никакъв досег с класическите среди. Отговорът от страна на Гимназията идва от дългогодишния заместник-директор Огнян Радев, преподавател по антична култура и старогръцки език, безспорният авторитет сред учителската колегия.

В следващите три постинга ще публикувам думите, които двамата си разменят.

Няма коментари: