понеделник, май 29, 2006

Луди години: Гранично личностово разстройство

"Този вид разстройство се отличава с цялостна тенденция към неустойчивост на представата за себе си, на междуличностните взаимоотношения и на настроенията. Появява се в ранна зрялост и различен контекст.
Почти неизменно е наличието на подчертани и трайни нарушения на идентитета. Тези нарушения често са всестранни и се проявяват в несигурност относно някои житейски въпроси като например представата за себе си, сексуалната ориентация, дългосрочните цели или изобра на професия, типа предпочитани приятели или любовници и изграждането на ценностната система. Неустойчивостта на представата за себе си често се изживява от индивида като постоянно чувство на празнота и отегчение.
Междуличностните взаимоотношения са обикновено нестабилни, напрегнати и се характеризират с редуване на крайности - свръхидеализация и обезценяване. Тези хора трудно понасят самотата и са склонни да правят яростни опити да предотвратят истинско или въображаемо изоставяне.
Емоционалната неустойчивост е често срещано явление. Наблюдават се видими промени в настроенията: от нормално състояние към депресия, раздразнителност или възбуда, с продължителност от порядъка на няколко часа или, в редки случаи, на няколко дни. Освен това такива хора често изпитват необосновано интензивен гняв, нерядко съчетан с избухливост или рекурентна агресия. Обикновено са импулсивни, особено що се касае за потенциално саморазрушителни действия, като бясно харчене на пари, злоупотреба с психотропни вещества, невнимателно шофиране, безразборни сексуални връзки, дребни кражби и натрапливо преяждане.
За по-тежките форми на разстройство са характерни постоянни заплахи, знаци или поведение, ориентирани към самоубийство и самонараняване (например прерязване на китката). Такова поведение може да цели манипулация на околните, да е резултат от интензивен гняв или да се противопоставя на чувството за "скованост" и деперсонализация, които възникват у индивида в периоди на върхов хаос...
Свързани белези. Често такова разстройство се съпътства от признаците на други личностови разстройства, като шизотипно, хистрионно, нарцистично и антисоциално личностови разстройства. В много случаи се потвърждава повече от една диагноза. Доста често се наблюдават нетърпимост към обществото и цялостен песимистичен поглед към света. Често е редуването на зависимост и самоувереност. Възможно е в периода на върхов стрес да се появят преходни психотични симптоми, но обикновено те са недостатъчно тежки или продължителни, за да предположат диагноза.
Увреди. Често се стига до сериозен конфликт със социалното или професионалното функциониране.
Усложнения. Сред възможните компликации се включват: дистимия (депресивна невроза), голяма депресия, злоупотреба с психотропни вещества и психотични разстройства от типа на кратка реактивна психоза. Преждевременна смърт може да е резултат от суицид.
Съотношение мъже-жени. Този тип разстройство е по-често диагностициран при жени.
Превалентност. Граничното личностово разстройство се среща сравнително често.
Предразполагащи и фамилни фактори. Няма информация.
Диференциална диагностика. Клиничната картина на разстройствата на идентитета е сходна, но граничното личностово разстройство измества диагнозата разстройство на идентитета, ако удовлетворява критериите на граничното личностово разстройство: смущенията са достатъчно обхватни и трайни, а възможността болестта да бъде овладяна на ранен етап от развитие - почти никаква..."
Сузана Кейсън, "Луди години"

Няма коментари: