четвъртък, януари 07, 2010

Автоцелувка

Допирам уста
до огледалото
и то ми отвръща
с хладните си устни
и със топлия ми дъх.

Опростен вариант
на сложната автоцелувка,
издействана от друг.

Няма коментари: