сряда, декември 30, 2009

Весела Коледа в митницата

Празници са. Семейства и приятели се събират да празнуват заедно, а тези, които не могат да са с нас, ни изпращат по нещо от себе си, за да усетим и тяхната топлина и сърдечност.

Така у дома почти всяка година пристига колет от Швейцария. Съдържанието му никога не е особено ценно - шоколади, бонбони, кафе, някое дребно подаръче. Ето и моят разказ за това как си взехме коледния колет от митницата в София тази година...

1. Гише 23: Започваме на гише 23 за получаване на колет, уаказано в известието за колет, което получихме по пощата. Представяме известието. Трябва да изчакаме в коридора митническия инспектор.
2. Колетно отделение: След около петнайсетина минути митническият инспектор идва - нисичка, млада, силно гримирана жена. Въвеждат ни в колетното, където колетът бива отворен и прегледан. След дълго пелтечене на митническия инспектор разбираме, че декларираната стойност на съдържанието на колета (130 швейцарски франка) е по-голяма от... някаква си стойност. В последствие разбираме, че става дума за сумата, над която се заплаща ДДС. За да бъде освободен колетът ни е необходим ЕОРИ номер. Една жена се намесва насред пелтеченето и ни казва да идем на гише 31.
3. Гише 31, "Фактури": окомплектоват всички съпровождащи документи, правят копие на личната карта и ни пращат до деловодството за ЕОРИ номер.
4. Гише 17, "Деловодство": Дават ни формуляр за декларация за получаване на ЕОРИ номер. Попълваме я и ни пращат в стая 13 на 3-ти етаж.
5. Стая 13: Чакаме да вкарат данните от декларацията за ЕОРИ номер в компютърната система. С разпечатката, която ни дават оттам, трябва да отидем при началника на митницата.
6. Стая 1, "Началник на митницата": Чакаме продължително време за подпис и печат.
7. Гише 17, "Деловодство": Представяме документите, подписани и подпечатани от началника. Удрят няколко печата, попълват нещо, декларираме с подпис, че сме получили на ръка ЕОРИ номер, който и досега нямаме представа къде е.
8. Гише 28, "Митнически контрол, внос": С издадения ни ЕОРИ номер искаме да освободим колета. Разпитват ни какви са тия работи, които са изброени в митническата декларация на изпращача (на немски). "Това шоколади ли са?". Да "А това обувки ли са?" Не, не мога да разчета ръкописа. "Е какво е де?". Шалове. "Платете на гише 24".
9. Гише 24, "Каса": Плащаме 4 лева.
10. Гише 28, "Митнически контрол, внос": Представяме квитанция, че сме платили 4 лева. Дават ни куп документи, заедно с една дискета, подписваме се тук-там. Трябва да занесем всичко това на гише 10.
11. Гише 10, "Внос от юридически лица и ЕТ": Не сме юридически лица и еднолични търговци. Но взимат купчината документи. Трябва да се платят 38 и нещо лева (които след време и ровене се оказаха за ДДС върху декларираната стойност, понеже там никой не благоволи да ни обясни) на гише 14. Необходимо е също ксерокопие на митническата декларация.
12. Гише 14, клон на UniCredit Bulbank: Плащаме 42 лева (заедно с таксата на банката). Изобилие на подписи и печати.
13. Гише 31, "Фактури": Помним, че там правят ксерокопия. Копираме митническата декларация.
14. Гише 10 "Внос от юридически лица и ЕТ": Даваме ксерокопието и квитанцията от банката и чакаме да "стане готово". Докато чакаме, отивам да купя минерална вода от автогарата и я изпивам.
15. Гише 28, "Митнически контрол, внос": Плащаме 8 лева за митническата декларация.
16. Гише 30: Представяме квитанциите. Вписват нещо в някакъв хаотичен хартиен регистър. Получаваме колета.

Обобщение: За да освободим коледния си подарък от митницата, ефективно заплатихме приблизително 32% от стойността му. Отне ни само малко повече от два часа, тъй като на повечето гишета нямаше опашки. Посетихме общо 11 гишета и бяхме обслужени от (поне) 13 души, един от които началникът на митницата.

Весела Коледа!

Няма коментари: